Collage-prijs

De Andrée Arty Award voor collagekunst heeft al drie succesvolle edities achter de rug met drie even talentrijke collagistes.

  • Eerste editie in 2016 – Emelyne Duval (website)
  • Tweede editie in 2019 – Paulette in ’t Veld (Instagram)
  • Derde editie in 2022 – Alida Everts (website)

De Andrée Arty Prijs voor collagekunst kreeg met de jaren steeds meer belangstelling in binnen- en buitenland. Voor de jongste editie werd het werk van meer dan 80 kunstenaars gekeurd door een professionele jury bestaande uit galeristen, kunstrecensenten en museumverantwoordelijken. De winnaar wordt beloond met een geldsom te besteden aan de productie en uitgave van een catalogus. De tweede en derde laureaat worden beloond met een waardebon om in samenwerking met de Stichting Andrée en Pierre Arty hun werk te laten inkaderen.

De hoofdprijs van de allereerste Andrée Arty Award voor Collagekunst in 2016 ging naar Emelyne Duval.

Ze haalde haar diploma grafische communicatie in 2010 aan de Hogeschool voor plastische en visuele kunsten in Bergen en vestigde haar atelier in Elouges

Ze begon als collagiste en illustratrice maar haar werk evolueert naar een dialoog tussen fotografie, schilder-, teken- en collagekunst.

Haar artistieke werk is een sprokkeltocht naar beelden die ze recupereert uit oude boeken en met geschiedenis beladen kranten. Ze past ze aan, vervormt ze op een geraffineerde wijze, met veel zin voor humor en poëzie. In feite stelt ze een nieuw woordenboek van de verbeelding samen.

Haar werk is al veelvuldig geëxposeerd tijdens solo- en groepstentoonstellingen en is te zien in Galerie Nardone in Brussel en La Louvière.

Meer over Evelyne Duval

De winnares van de 2de editie in 2019 is Paulette in ‘Veld geboren in Nederland net over de Belgische grens.

Ze vond haar weg naar de Kunstacademie in Maastricht en haalde in 2010 een Bachelor of fine Arts. De laatste jaren van haar opleiding legde ze zich voornamelijk toe op etsen.

Haar eerdere werken waren voornamelijk figuratief. Later raakte ze in de ban van landschappen. Nadat ze haar diploma behaald had, is ze collages gaan maken, hierin spelen landschappen duidelijk de hoofdrol.

Haar collages zijn samensmeltingen van meer dan honderden minutieuze uitsnedes uit oude boeken, samengevoegd tot een nieuw geheel.

Door de jaren heen heeft ze zich dit medium eigen kunnen maken en hebben haar collages een herkenbaar karakter gekregen.

Meer over Paulette in ’t Veld

In 2022 ging de eerste prijs van de Andrée Arty Award naar Alida Everts uit het Nederlandse Hoogeveen.

Ze studeerde aan de Akademie voor beeldende kunsten en vormgeving en aan de Academie Minerva van Groningen.

De jury werd getroffen door het gebruik van de leegte waardoor het werk van Alida Everts zich onderscheidt van het gros van de gangbare collageproductie. Door het aanwenden van broze, goedkope materialen – in combinatie met getekende onderdelen – zou het werk als minimalistisch kunnen worden bestempeld, ware het niet dat hier wel degelijk sprake is van een naturalistische weergave van de ingebeelde realiteit.

Deze onbevooroordeelde omgang met de collagetechniek levert fris, zeer persoonlijk werk op. De catalogus van haar werk is nog in redactie.

Meer over Alida Everts

De Stichting Andrée en Pierre Arty organiseert in 2025 de vierde editie van haar Collage-prijs. In de loop van 2024 zullen collage-kunstenaars zich hiervoor kunnen inschrijven. We zullen hierover tijdig berichten.