Categorieën
Alida Everts Collage-prijs

Druk bijgewoonde vernissage in rooftop Albert

Op donderdag 10 november, tijdens een druk bijgewoonde vernissage, maakte de raad van bestuur van de Fondation Andrée en Pierre Arty de winnaars bekend van deze 3de editie.

Eigenlijk werden het vier winnaars, want de derde prijs werd gedeeld door 2 kunstenaars. Op de vernissage werd zowel het werk van de winnaars van de wedstrijd, als werk van 16 andere deelnemers aan de Award tentoongesteld. Hun werk bleef tot 20 november 2022 tentoongesteld in rooftop Albert op de vijfde verdieping van de Koninklijke Bibliotheek in Brussel. Naast een panoramisch uitzicht op Brussel, kregen de bezoekers ook een selectie van het werk van Andrée Arty te zien.

De winnaars van de Arty Award voor collagekunst

De eerste prijs of de realisatie van een catalogus ter waarden van 7500 euro ging naar de Nederlandse Alida EVERTS.

De tweede prijs, een waardebon van resp. 2.500 om in samenwerking met de Stichting Andrée en Pierre Arty werk te laten inkaderen, ging naar Dianne BAKKER, eveneens uit Nederland.

De gedeelde derde prijs, een waardebon van 1.500 euro, ging naar Erik VAN MAARSCHALKERSWAARD en Kim WINDMOLDERS.

Volgens de jury levert een onbevooroordeelde omgang met de collagetechniek frisse, zeer persoonlijk werken op. Door het aanwenden van broze, goedkope materialen – in combinatie met getekende onderdelen – zou het werk als minimalistisch kunnen worden bestempeld, ware het niet dat hier wel degelijk sprake is van een naturalistische weergave van de ingebeelde realiteit.

Haar collages onderscheiden zich, naast de bijzondere materiaalkeuze door subtiele verwijzingen naar illustere voorgangers zoals Edouard Manet of Le Douanier Rousseau, die haar pseudo-naïeve stijl van een dubbele betekenislaag voorzien.

Kleinburgerlijke, banale of huiselijke taferelen verbergen echter een deel mysterie en dreiging dat de toeschouwer naar believen mag invullen met eigen verhalen of onuitgesproken angsten.

Bij Erik uit Nederland vormen ogenschijnlijk banale foto’s de basis van dit werk. De minimale collage-ingrepen bereiken een maximale impact door de tongue-in cheek humor en de ironie die erin vervat zitten. Kim Windmolders uit Hasselt slaagt erin om, door het samenbrengen van op het eerste gezicht tegenstrijdige beelden een heel eigen universum te creëren dat naast feërieke elementen een onuitgesproken dreiging inhoudt.

De directeur en bestuurders van de Stichting waren op 10 november dan ook heel tevreden om de winnaars van de 3de editie van deze Award voor collagekunst en de meeste van de andere kunstenaars die geselecteerd waren om hun werk op deze tentoonstelling te tonen, persoonlijk te mogen verwelkomen. Na afloop van het officiële gedeelte en de tussenkomsten van de juryleden, werd het glas geheven op de winnaars en genoten alle aanwezigen van een lekker wandelbuffet.

Volgens de jury, samengesteld uit Sergio Servellón, directeur van het Felix De Boeck museum, Antonio Nardone van de gelijknamige kunstgalerij, Emelyne Duval, winnares van de eerste editie van deze award en kunstrecensent Yves de Vresse, waren de meer dan 200 werken van bijna 80 deelnemers uit binnen- en buitenland die aan deze 3de Award deelnamen, over het algemeen van een hoogstaand niveau.

De jury verheugt zich ook over de internationalisering van het deelnemersveld. Waar bij de eerste edities van de Prijs de inzendingen uitsluitend uit België en enkele buurlanden kwamen, zien we nu deelnemers met de Hongaarse, Braziliaanse, Canadese en Oekraïnse nationaliteit, naast artiesten uit België, Nederland, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk. Deze tendens benadrukt de relevantie van een wedstrijd gewijd aan de collagekunst.

Ook valt het op dat, net als bij vorige edities, vrouwelijke kunstenaars in de meerderheid zijn. Ze maken 65% van het aantal participanten uit. Voor dit overwicht kon de jury geen afdoende uitleg bedenken behalve de algemeen versterkte opkomst van vrouwelijke kunstenaars in de kunstwereld.

Opvallend was ook dat de procedure die gehanteerd werd om tot een advies aan het Bestuur van de Stichting Andrée & Pierre Arty te komen, redelijk snel leidde tot een consensus binnen de jury. Het bleek inderdaad meteen duidelijk dat een aantal inzendingen op ieders ‘shortlist’ voorkwamen. De juryleden hadden zonder voorafgaandelijk overleg, vooraf in hun selectie allen duidelijk gekozen voor kunstenaars die, elk met hun persoonlijke benadering van het medium, uitdrukking gaven aan een grote eigenzinnigheid, los van effectenjagerij. De werken werden hen anoniem voorgesteld.

Uit zo’n groot aantal kwalitatief hoogstaande inzendingen was het voor de jury uiteraard geen makkelijke taak om een selectie te maken. Toch kwamen de leden van de jury snel tot een consensus wat betreft de laureaten, maar konden ze het niet nalaten toch nog een kleine vermelding te noteren voor het werk van Ágota Veres uit Oekraïne.

Ágota Veres


Zij kiest ivoor een radicale abstactie met affiniteiten met de Zerobeweging en de materiekunst. Haar collages combineren de intensiteit van de zuivere kleur met een compositie opgebouwd volgens strakke seriële en lineaire patronen. De zeer tactiele, letterlijke verstrengeling van de onbeschilderde drager (handgeschept papier) in repen gescheurd en felgekleurde verfbanen verleent het werk, naast zijn visuele impact, ook en hoog decoratief gehalte.